Preloader Close

Organizaciona transformacija i razvoj

Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.

Naime, uvažavajući sve strane u procesu upravljanja promenama, Adižes metodologija čini zaposlene proaktivnim i angažovanim. Adižesovi organizacioni terapeuti pomažu klijentima da stvore upravo takvo okruženje – gde timski rad na promenama nije samo mogućnosti, već norma ponašanja.

Organizaciona transformacija i razvoj

Rezultati iz dijagnoze koriste se u timskom rešavanju problema kao i u kreiranju misije organizacije.

Rezultati iz dijagnoze i misije predstavljaju osnovu za organizacionu strukturu.

Misija i struktura predstavljaju osnovu za sistem odgovornosti dok sve prethodne faze daju ulaze za sistem nagrađivanja.

Ta povezanost čini osnovu za kreiranje uspešnih rešenja i sprovođenje.

Organizaciona transformacija ili terapija se zasniva na metodologiji uvođenja organizacionih promena razvijenoj na Adizes Institute, SAD, a zasnovanoj na teoriji i praksi životnih ciklusa preduzeća. 

Verujemo da se sva organizaciona rešenja i sve organizacione promene moraju uzeti u obzir stadijum u životnom ciklusu.

Polazimo od toga da ne postoje gotovi recepti, postoje samo principi koji se u saradnji sa iskustvom pretvaraju u uspeh. Ti principi se oslikavaju u koracima organizacione transformacije koji imaju jasan redosled i sledljivost.

Organizaciona transformacija i razvoj

Ne zanima nas da izmišljamo promene
već da ih zajedno sa klijentom učinimo mogućim

Strateško planiranje

Definisanje misije organizacije uključuje utvrđivanje ciljnih tržišta…

Struktura i organizacija

Organizaciona struktura treba da omogući sprovođenje namera…

Finansijsko planiranje i ciljevi

Jedna od najsloženijih faza u celom programu treba da obezbedi ...

Nagrađivanje

Sistem nagrađivanja treba da stimuliše zaposlene da se ponašaju u ...

Business Improvement Program

Značajan broj problema u organizaciji se ponavljaju ili pak traju ...

Industrije pogodne za Adizes metodologiju

Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju
industriju ili nišu.

Proizvodnja &
Energetika

Finansije &
Bankarstvo

Softverske &
IT kompanije

Logistika &
transport

Trgovina &
Usluge

Medicina &
Farmacija

Naši klijenti o nama

Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

Postanimo partneri

Kontaktirajte nas.
Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.