Preloader Close

Organizaciona transformacija i razvoj

Uvođenje sistema odgovornosti

Nema jasnog sistema odgovornosti bez finansijskog planiranja i ciljeva. Uvođenje sistema odgovornosti u potpunosti podržava decentralizaciju u profitne, uslužne i jedinice podrške. Nadopunjuje postojeći računovodstveni sistem i nije mu zamena. Nije samo sistem izveštavanja i fokusira se na informacione potrebe menadžera za upravljanje.

Podstiče na odgovarajuće raspoređivanje svih troškova onima koji ih kontrolišu. Sa organizacionog stanovišta čini rezultate potpuno transparentnim i za organizacionu jedinicu i za menadžere. Klijentu se isporučuje softver Organizational therapy za praćenje generisanja profita i planiranje poslovanja ali na način da se prati svaka organizaciona jedinica posebno i konsolidovano.

Awesome Image
Vodič kroz Adizes metod

Primena metodologije

Preuzmite (1.5 mb)

Sistem odgovornosti rešava sledeće probleme

Nejasno ko je odgovoran za koje rezultate
Nejasna raspodela ciljeva po jedinicama
Loša kontrola finansijskih rezultata
Loše finansijsko planiranje po organizacionim jedinicama
Nejasno ko ima ovlašćenja nad kojim resursima
Nedostatak transparentnosti o finansijskim rezultatima
Nedostatak razumevanja kako različiti delovi firme sarađuju 
Ne analiziraju se ostvareni rezultati prema jedinicama
Ne preduzimaju se korektivne akcije 

Sistem odgovornosti će za rezultat imati

Razvijen menadžerski informacioni sistem koji će menadžerima davati informacije za donošenje odluka i jednostavne i brze korektivne akcije da bi i dalje bili na utvrđenom smeru. 
Finansijsku transparentnost, gde svaki dolar ulazi ili izlazi iz organizacije i kako je planirano i kako je potrošeno.
Jasno razumevanje ko sme da potroši koji novac, kao i da koristi koji resurs i u koju svrhu. 
Finansijsko ovlašćenje da ljudi mogu sprovedu svoje nadležnosti.
Ažurne informacije o odstupanjima za planova i ciljeva tako da se brzo može reagovati.
Usaglašene ciljeve unutar organizacije.
Jednostavan alat za definisanje ciljeva i pokazatelja na svim nvoima.
Prihvaćeno vlasništvo nad ciljevima.
Jasno definisano šta jedinica ili pojedinca treba da poprave.
Jednostavan alat za godišnju proveru ostvarenja.
Definisane i ciljeve ostvarenja i ograničenja.
Definisane i kratkoročne i dugoročne ciljeve.
Jasnu vezu između ciljeva i finansijskih planova.

Hajde da popijemo kafu i bolje se upoznamo.

Popunute formu, naš tim će vas kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspešno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenih. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodologiji. Adizes SEE se bavi: reorganizacijom kompanija baziranom na Adižes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenih kroz ciljano kreirene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konsultantskih usluga namenjenih porodičnim kompanijama našeg regiona sa svim njegovim specifičnostima u procesu biznis transfera.
  • 02. Gde se nalazite?
   Teritorijalno smo organizovani kroz tri filijale – Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, te centralom u Novom Sadu i aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Evrope.
  • 03. Šta je to Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primenjivana od strane Adizes SEE već decenijama. Adižes metodologija pruža dokazan i sistematičan okvir za održivi razvoj organizacija, u kontinuelno menjajućem okruženju. Prihvatajući neminovnost promena, i uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikta, Adižes obezbeđuje liderima alate pomoću kojih mogu da se fokusiraju na ključne promene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje industrije su pogodne za Adizes metodologiju?
   Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju industriju ili nišu, kao i kompanije i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.