Preloader Close

Organizaciona transformacija i razvoj

Misija organizacije​

Pretpostavka je da znamo kuda idemo, odnosno gde želimo kao preduzeće da stignemo za tri godine. To podrazumeva postavljanje jasne misije organizacije kao osnovni upravljački dokument.

Definisanje misije organizacije uključuje utvrđivanje ciljnih tržišta i potreba klijenata, analizu sposobnosti kompanije, poređenje sa konkurencijom, projekciju trendova okruženja, kako unutrašnjeg tako i spoljašnjeg, i njihov uticaj na kompaniju.

Awesome Image
Vodič kroz Adizes metod

Primena metodologije

Preuzmite (1.5 mb)

Misija organizacije rešava sledeće probleme:​

Nejasno usmerenje organizacije 
Dugoročne odluke nisu bazirane na realnosti
Važne odluke koje nisu podržane od top menadžmenta
Organizacija više nije gladna novih pobeda
Organizacione jedinice podrške nisu svesne tržišta i njihovih potreba
Nedostatak energije i kriterijuma za strukturne promene
Nedostatak snova
Teškoće u utvrđivanju tržišnih i industrijskih trendova
Nerazumevanje ko je klijent, i koje su mu potrebe
Nerazumevanje konkurencije
Zastarele vrednosti organizacije

Misija će za rezultat imati:

Ko su oni kao organizacija
Kako promene u okruženju utiču na organizaciju
Šta organizacija mora da sprovede u narednom periodu da bi se dobro pozicionirala 
Koje vrednosti treba napustiti, razviti ili održavati da bi organizacija bila uspešna
Kreiranu energiju i usmerenje za restrukturiranje organizacije
Kreirane kriterijume za restrukturiranje
Usklađene prioritete i usmerenja
Utvrđeno koje sposobnosti organizacija treba da ima da bi ostvarila ciljeve
Jasan dokument na jednoj stran koji se koristi za internu komunikaciju i koji je osnova za eksterne marketinške materijale 
Kreiran zajednički san i šta treba uraditi da se to ostvari

Hajde da popijemo kafu i bolje se upoznamo.

Popunute formu, naš tim će vas kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspešno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenih. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodologiji. Adizes SEE se bavi: reorganizacijom kompanija baziranom na Adižes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenih kroz ciljano kreirene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konsultantskih usluga namenjenih porodičnim kompanijama našeg regiona sa svim njegovim specifičnostima u procesu biznis transfera.
  • 02. Gde se nalazite?
   Teritorijalno smo organizovani kroz tri filijale – Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, te centralom u Novom Sadu i aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Evrope.
  • 03. Šta je to Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primenjivana od strane Adizes SEE već decenijama. Adižes metodologija pruža dokazan i sistematičan okvir za održivi razvoj organizacija, u kontinuelno menjajućem okruženju. Prihvatajući neminovnost promena, i uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikta, Adižes obezbeđuje liderima alate pomoću kojih mogu da se fokusiraju na ključne promene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje industrije su pogodne za Adizes metodologiju?
   Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju industriju ili nišu, kao i kompanije i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.