Preloader Close

Dijagnoza poslovanja i plan akcije SINDAG

Dijagnoza poslovanja
i plan akcije
SINDAG

Syndag je detaljna sinergetska dijagnoza organizacije. Sinergetska je zbog toga što je vrši tim u kome učestvuju ključni ljudi koji daju doprinos relevantnim informacijama sa različitih pozicija u organizaciji.

Pod dijagnozom se podrazumeva analiza poslovanja kompanije i procesa koji se u njoj odvijaju. Dijagnostička radionica pomaže kompaniji da se otkriju mogućnosti za poboljšanje organizacije i utvrdi gde se nalazi u životnom ciklusu preduzeća, a potom daje specifične korake koje kompanija mora preduzeti da bi se vratila ili nastavila put ka Top formi.

Implicitan aspekt ove faze terapije je rađanje želje da se izvrše neophodne promene, a kompanija mora jasno da pokaže da je spremna da se čvrsto obaveže da će ih izvršiti.

Ciljevi dijagnoze

Rezultati dijagnoze

Postojeće stanje

Unificirano gledanje ključnih ljudi kompanije na njeno stanje i sposobnosti za budući rast i razvoj.
Awesome Image

Usvajanje alata

Usvojeni prezentirani alati unapređene komunikacije na top menadžement sastancima.
Awesome Image

Nivo očekivanja

Podignuti nivo očekivanja i energije za novi ciklus promena primeren stadijumu u razvoju kompanije.
Awesome Image

Plan aktivnosti

Definisan plan aktivnosti kroz izveštaj.
Awesome Image

Hajde da popijemo kafu i bolje se upoznamo.

Popunute formu, naš tim će vas kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspešno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenih. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodologiji. Adizes SEE se bavi: reorganizacijom kompanija baziranom na Adižes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenih kroz ciljano kreirene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konsultantskih usluga namenjenih porodičnim kompanijama našeg regiona sa svim njegovim specifičnostima u procesu biznis transfera.
  • 02. Gde se nalazite?
   Teritorijalno smo organizovani kroz tri filijale – Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, te centralom u Novom Sadu i aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Evrope.
  • 03. Šta je to Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primenjivana od strane Adizes SEE već decenijama. Adižes metodologija pruža dokazan i sistematičan okvir za održivi razvoj organizacija, u kontinuelno menjajućem okruženju. Prihvatajući neminovnost promena, i uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikta, Adižes obezbeđuje liderima alate pomoću kojih mogu da se fokusiraju na ključne promene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje industrije su pogodne za Adizes metodologiju?
   Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju industriju ili nišu, kao i kompanije i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.