Preloader Close

Razvoj kapaciteta timova

Total Talent Management – sveobuhvatno upravljanje talentima

ASEE već dugi niz godina razvija prilagođena rešenja za obuku i razvoj zaposlenih.

Prateći rastuće izazove na tržištu radne snage u regionu, kao društveno i ekonomski odgovorna kompanija razvili smo program Strateškog i sveobuhvatnog upravljanja talentima (Total Talent Management Program).

Cilj ovog programa je da istovremenim delovanjem na dva nivoa i realizacijom različitih aktivnosti usmerenih na njihovo osnaživanje i edukaciju, kreira atmosferu uzajamnog poštovanja i poverenja za dobrobit i pojedinca i kompanije.

1. Top management – Pružamo podršku top menadžmentu da kroz ovaj program definiše sveobuhvatnu strategiju upravljanja talentima, da je uskladi sa svojim poslovnim ciljevima i da kreira „talent mindset“  unutar kompanije.

2.Talenti unutar kompanije –  Zajednički radimo na polju kontinuiranog unapređenja performansi zaposlenih kroz namenski kreirane obuke koje će unaprediti njihove veštine i snažno ih motivisati da prepoznaju svoju budućnost u kompaniji. Program za razvoj potencijala je ciljano usmeren na zaposlene koji se nalaze na izvršnim pozicijama, a koji su pokazali volju i kapacitet da se razvijaju i kao takvi predstavljaju budućnost kompanije. Kompanije će biti onoliko snažne u budućnosti koliko budu prepoznale mlade  i darovite ljude među svojim zaposlenima i koliko ih budu aktivirale da budu lideri i predvodnici budućeg razvoja kompanije.

Awesome Image
Vodič kroz Adizes metod

Primena metodologije

Preuzmite (1.5 mb)

U prvoj fazi programa se, u saradnji sa klijentom, selektuju talentovani zaposleni tako što se vrši procena njihovih kompetencija, ne samo u smislu njihovih poslovnih performanci, već i psiholoških karakteristika, socijalnih sposobnosti, ambicija itd. 

Na osnovu toga se sa liste preporučenih modula biraju oni koji će na najbolji način da ih motivišu i usmere ka realizaciji svojih potencijala, kako u cilju povećanja sopstvenih sposobnosti, tako i u cilju ostvarivanja rezultata za kompaniju.

ASEE Program upravljanja talentima – proces​

Kvalitetan rad sa top menadžmentom (vlasnici i direktori u kompaniji) je ključan za kreiranje i implementiranje strateškog pristupa u upravljanu talentima.
Smisao je da se oni upoznaju sa izazovima u vidu nedostatka talenata i potrebe da u svoj kolektiv privuku najdarovitije radnike, kao i da ih prepoznaju unutar kompanije i motivišu za visoke rezultate.
Program se tokom celog svog trajanja paralelno odvija kako u vidu procene talenata unutar kompanije, odnosno njihovog razvoja i obuke, tako i u vidu strategijskog dijaloga sa top menadžmentom.
Na osnovu prepoznatih potreba kompanije i usaglašenih kriterijuma, obavlja se procena talenata unutar kompanije i utvrđuju gepovi, što je osnova za dalji program razvoja i strategijski dijalog.
Program obuke je posvećen talentima unutar kompanije sa ciljem da se kroz rad sa njima postignu maksimalni rezultati u razvoju njihovih performansi i uspostavljanju visoke motivacije i lojalnosti.
Obuka se sastoji iz šest modula tokom kojih će detektovani daroviti pojedinci i grupe razvijati svoje poslovne veštine i steći svest o prilikama za dalje usavršavanje i razvoj kareijere u kompaniji.
Tokom obuke se definišu i dijagnostifikuju gepovi u procesu upravljanja ljudima, dubinski analiziraju i pripremaju kao agenda za strategijski dijalog sa top menadžmentom.
Paralelno i naizmenično sa obukom i modulima, sa predstavnicima top menadžmenta se vodi dijalog na teme koje su tokom obuke definisane kao šanse i opasnosti i po osnovu toga se definišu preporuke za formiranje sveobuhvatne strategije upravljanja talentima u kompaniji. 
U finalnoj fazi nakon obuke se obavlja evaluacija i predlaže individualni plan razvoja za svakog pojedinca, čime se preduzima prvi korak u implementaciji definisane strategije u upravljanju talentima.

Hajde da popijemo kafu i bolje se upoznamo.

Popunute formu, naš tim će vas kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspešno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenih. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodologiji. Adizes SEE se bavi: reorganizacijom kompanija baziranom na Adižes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenih kroz ciljano kreirene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konsultantskih usluga namenjenih porodičnim kompanijama našeg regiona sa svim njegovim specifičnostima u procesu biznis transfera.
  • 02. Gde se nalazite?
   Teritorijalno smo organizovani kroz tri filijale – Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, te centralom u Novom Sadu i aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Evrope.
  • 03. Šta je to Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primenjivana od strane Adizes SEE već decenijama. Adižes metodologija pruža dokazan i sistematičan okvir za održivi razvoj organizacija, u kontinuelno menjajućem okruženju. Prihvatajući neminovnost promena, i uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikta, Adižes obezbeđuje liderima alate pomoću kojih mogu da se fokusiraju na ključne promene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje industrije su pogodne za Adizes metodologiju?
   Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju industriju ili nišu, kao i kompanije i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.