Preloader Close

Organizaciona transformacija i razvoj

Sistem nagrađivanja

Sistem nagrađivanja treba da stimuliše zaposlene da se ponašaju u skladu sa misijom organizacije, poštujući svoje i tuđe pozicije i uloge, uz prihvatanje pune lične odgovornosti za posledice svojih odluka i preuzete obaveze.

Nagrađivanje zaposlenih je direktno povezano sa njihovim učinkom, a njihov učinak je direktno povezan sa učinkom kompanije.

Awesome Image
Vodič kroz Adizes metod

Primena metodologije

Preuzmite (1.5 mb)

Sistem nagrađivanja rešava sledeće probleme

Neusklađenost sistema nagrađivanja i misije organizacije
Neusklađenosti ili nekonzistentnost u nagrađivanju ljudi naspram njihovih pozicija
Nejasnoće zašto se ljudi nagrađuju i kako se nagrađuju
Mentalitet silosa – nije svako zainteresovan za uspeh cele kompanije
Sistem nagrađivanja je previše komplikovan
Jedinice koje daju internu podršku nisu fokusirane na finansijske rezultate
Treba da preplaćujemo ljude da bi ih zadržali
Utisak da su neki važniji od drugih

Sistem nagrađivanja za rezultat ima:

Usklađen sistem nagrađivanja koji podržava poželjno ponašanje usklađeno sa misijom i strukturom.
Povećanu motivaciju za postizanje rezultata
Jednostavan, razumljiv sistem

Sistem nagrađivanja se kreira:

Na osnovu jasno definisanih uloga u strukturi, transparentnog informacionog sistema i usklađenih ciljeva
Kao jedinstveni sistem za svaku jedinicu ili grupu sličnih jedinica zasnovano na njihovoj nameni, PAEI kodu, lokaciji u životnom ciklusu i drugim faktorima
Tako što uzima u obzir različite iskustvene modele koji podstiču timski rad, ispunjenje dogovorenog i rezultate

Hajde da popijemo kafu i bolje se upoznamo.

Popunute formu, naš tim će vas kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspešno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenih. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodologiji. Adizes SEE se bavi: reorganizacijom kompanija baziranom na Adižes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenih kroz ciljano kreirene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konsultantskih usluga namenjenih porodičnim kompanijama našeg regiona sa svim njegovim specifičnostima u procesu biznis transfera.
  • 02. Gde se nalazite?
   Teritorijalno smo organizovani kroz tri filijale – Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, te centralom u Novom Sadu i aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Evrope.
  • 03. Šta je to Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primenjivana od strane Adizes SEE već decenijama. Adižes metodologija pruža dokazan i sistematičan okvir za održivi razvoj organizacija, u kontinuelno menjajućem okruženju. Prihvatajući neminovnost promena, i uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikta, Adižes obezbeđuje liderima alate pomoću kojih mogu da se fokusiraju na ključne promene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje industrije su pogodne za Adizes metodologiju?
   Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju industriju ili nišu, kao i kompanije i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.