Preloader Close

Transformacija i razvoj organizacije

Prakticirajući metodologiju na način koji je razumljiv svim menadžerima i zaposlenicima u organizaciji, pomažemo u savladavanju otpora neminovnim promjenama te doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.

Naime, uvažavajući sve strane u procesu upravljanja promjenama, Adizes metodologija čini zaposlenike proaktivnima i angažiranima. Adižesovi organizacijski terapeuti pomažu klijentima da stvore upravo takvo okruženje – gdje timski rad na promjenama nije samo mogućnost, već norma ponašanja.

Organizaciona transformacija i razvoj

Rezultati iz dijagnoze koriste se u timskom rješavanju problema, kao i u kreiranju misije organizacije.

Rezultati iz dijagnoze i misije predstavljaju osnovu za organizacijsku strukturu.

Misija i struktura predstavljaju osnovu za sustav odgovornosti dok sve prethodne faze daju ulaze za sustav nagrađivanja.

Ta povezanost čini osnovu za kreiranje uspješnih rješenja i njihovu provedbu.

Organizaciona transformacija ili terapija se zasniva na metodologiji uvođenja organizacionih promena razvijenoj na Adizes Institute, SAD, a zasnovanoj na teoriji i praksi životnih ciklusa preduzeća. 

Verujemo da se sva organizaciona rešenja i sve organizacione promene moraju uzeti u obzir stadijum u životnom ciklusu.

Polazimo od toga da ne postoje gotovi recepti, postoje samo principi koji se u saradnji sa iskustvom pretvaraju u uspeh. Ti principi se oslikavaju u koracima organizacione transformacije koji imaju jasan redosled i sledljivost.

Organizaciona transformacija i razvoj

Ne zanima nas izmišljanje promjena,
već da ih zajedno s klijentom učinimo mogućima

Strateško planiranje

Definisanje misije organizacije uključuje utvrđivanje ciljnih tržišta…

Struktura i organizacija

Organizaciona struktura treba da omogući sprovođenje namera…

Finansijsko planiranje i ciljevi

Jedna od najsloženijih faza u celom programu treba da obezbedi ...

Nagrađivanje

Sistem nagrađivanja treba da stimuliše zaposlene da se ponašaju u ...

Business Improvement Program

Značajan broj problema u organizaciji se ponavljaju ili pak traju ...

Industrije pogodne za Adizes metodologiju

Adizes metodologija može se primijeniti na bilo koju
industriju ili branšu.

Proizvodnja &
energetika

Finansije &
bankarstvo

Softverske &
IT kompanije

Logistika &
transport

Trgovina &
Usluge

Medicina &
farmacija

Naši klijenti o nama

Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

Poslujemo od 1994. godine, a pomogli smo više od 600 organizacija kako u zemljama bivše Jugoslavije, tako i u drugim zemljama širom svijeta.

Postanimo partneri

Kontaktirajte nas
Naš će vam tim pomoći da unaprijedite poslovanje vaše kompanije ili obiteljskog poduzeća.