Preloader Close

Adizes Leadership Program

Program ALP
Ultra praktični MBA za sadašnje
i buduće direktore

Datumi početka programa:

ALP 26 - 22.02.2024.
ALP 27 - 12.09.2024.
ALP 28 - 14.11.2024.

Trajanje:

1 + 1 godina

Namena:

Razvoj menadžera

Mesta održavanja:

Beograd - min. 3 modula
Druge lokacije u regionu
Online i lokacije učesnika

Pratite nas:

Adižes Leadership Program

Adizes SEE Leadership Program pruža holistički pristup upravljanju organizacijama. Ono što se od top menadžera i lidera očekuje jeste doživljaj i briga o celini sistema. Adižesov pristup je upravo to – celoviti pristup organizaciji sa konkretnim polugama i alatima kako je unaprediti.

Više od 30 godina rada Adizes SEE na prostorima bivše Jugoslavije dokazuje da je glavni izazov ne u menadžerskim znanjima i veštinama pojedinaca, već u njihovoj sposobnosti da svoja znanja prenesu na tim i organizaciju. I upravo na tome radi Adizes SEE Leadership Program sa dve generacije menadžera godišnje od oktobra 2013.

Awesome Image
Awesome Image
Broj generacija
0
generacije

broj polaznika
0
ALP-inista

BROJ ZAPOSLENIH
0
u kompanijama polaznika

Za profesionalne menadžere i porodične kompanije

Cilj Adizes Leadeship Programa jeste primena prezentiranih koncepata i alata u kompanije učesnika. Razvijajući menadžere ne pravimo Supermene već izvanredne organizacije.

Awesome Image
brošura

ALP program

Preuzmite
Awesome Image

Zakažite kafu sa razrednom?

Awesome Image
Awesome Image

ALP prva godina

Decenijsko iskustvo ASEE pokazuje da je manji problem u nivou individualnih znanja i veština menadžera koji rade u našim kompanijama, veći je u njihovoj sposobnosti da svoja znanja i veštine transferišu na svoje timove i svoju kompaniju. Prva godina Programa pokušava da podrži razvoj upravo u ovom segmentu poslovnog života. Prva godina ima dva toka rada – grupni kroz module i zajednički rad u generaciji polaznika i individualni kroz rad na ličnim ciljevima.
Izrada profila učesnika

Analiza i samoanaliza učesnika korišćenjem odgovarajućih alata, uspostavljanje karijernog cilja i definisanje individualnog akcionog plana.

Mentorski rad

Individualne i „peer coaching“ sesije, mentorski rad predavača i konsultanata, materijal i stručnu literaturu

Master business class

Sedam trening modula i tri modula „Master business class“

Individualni projekat

Svako od učesnika na kraju ima individualni projekat.

Awesome Image

ALP moduli na prvoj godini

 • Modul I - Kako donositi najbolje odluke?
  Adizes metodologija –koncepti vezani za model donošenja odluka, uloge u kompanijama, stilove rukovođenja, diverzitet, komunikaciju sa različitim članovima tima
 • Modul II - Kako uspešno sprovesti odluke?
  Adizes metodologija - Alati i saveti kako formirati efektivne timove; izdavanja zadataka, obezbeđivanja i praćenja sprovođenje odluka, koncept CAPI-ja
 • Modul III - Zašto kompanije rastu i umiru?
  Adizes metodologija – teorija životnih ciklusa kroz koje prolaze kompanije, praktični primeri i preporuke iz 28 godina ASEE prakse u regionu
 • Master Class I, II, III
  Predavanje generalnog direktora gosta predavača – nesebično prezentirano iskustvo dugogodišnjih direktora
 • Modul IV - Finansije za top menadžere
  Razmatranja finansijskih posledica menadžerskih oduka, razumevanje i fokusiranje nefinansijskih menadžera na ključne finansijske aspekte u kompaniji
 • Modul V - Kako postići više na drugačiji način?
  Koncept i alati za unapređenje lične efikasnosti i produktivnosti, upravljanje vremenom
 • Modul VI - Poslovno dogovaranje
  Pristup i alati pregovaranja, razlike i sličnosti pregovora sa kupcima / dobavljačima, sa zaposlenima, sa važnim ljudima u ličnom životu
 • Modul VII - Vođenje – Upravljanje ljudima
  Alati za unapređenje uticaja na saradnike, preporuke za efektivno vođenje.

Drugi o ALP programu

Tržišta na kojima smo
svakodnevno prisutni i aktivni
0+
Pored Jugoistočne Evrope prisutni smo i u drugim zemljama širom sveta.
Iskusan tim koji pomaže
organizacijama godinama
0+
Ne postoji branša kojoj nismo pomogli i unapredili poslovanje.
Prosečno uvećanje dobiti naših
klijenata
0%
Povežimo se i saznajte
kako možemo da vam pomognemo.
Awesome Image
Awesome Image

ALP druga godina

Druga godina Programa je fokusirana na kompaniju i proces organizacione transformacije i realizuje se kroz CASE STUDY WORKSHOP-ove u kojima se intenzivno obrađuju primeri iz prakse. Učesnici u toku godine realizuju faze organizacione transformacije na kompanijama iz svoje delatnosti. Case Study kompanije su izabrane kao realni primeri iz prakse ASEE i usklađene su sa delatnošću učesnika. U okviru generacije formiraju se manji timovi – tri ili četiri pažljivo uklopljena ALP-inista koja u toku čitave druge godine praktično primenjuju prezentirane alate organizacone transformacije na kompaniju koja im je dodeljena za upravljanje.
Druga godina obuhvata:
Mentorski rad

Mentorski rad predavača i konsultanata

Master Business Class

Sedam dvodnevnih trening modula

Timski projekat

Timski urađena i prezentirana komisiji organizaciona transformacija Case Study kompanije

Individualni test razumevanja

Test razumevanje ukupnog gradiva dve godine ALP-a

Izveštaj

Izlazno profilisanje i izveštaj sa preporukama za svakog od učesnika

Awesome Image

ALP moduli na drugoj godini

 • Modul I - Dijagnoza poslovanje i plan akcije
  Analiza dodeljene Case Study kompanije koristeći alate sinergetske dijagnoze
 • Modul II - Timsko rešavanje
  Pokretanje paralelne strukture u kompaniji u okviru koje se podstiče proaktivnost operativnih timova i rešavaju tačke unapređenja
 • Modul III - Strateško planiranje
  Koristeći pristup Adižes Instituta učesnici kreiraju strateški plan kompanija u sledeće 3 godine
 • Module IV - Struktura i organizacija
  Vođeni od strane jednog od svetskih eksperata za organizacioni dizajn učesnici savladavaju alate za kreiranje strukture kompanije
 • Modul V – Finansijsko planiranje
  Ne bi li podstakli odgovornosti menadžera i decentralizirali ovlašćenja kreiraju se budžeti po organizacionim jedinicama i inicira proces finansijskog planiranje i praćenja rezultata
 • VI - Ciljevi i indikatori
  Strateški plan je potrebno dekomponovati u strateške inicijative i usmeriti menadžere i zaposlene kroz individualne operativne i razvoje ciljeve ka ostvarenju ukupnog strateškog plana
 • VII - Sistem nagrađivanja
  Svi zaposleni i menadžeri rade ne ono što se očekuje ili kaže, već ono za šta se nagrađuju. Kako kreirati sistem koji će podržati adekvatno ponašanjei ostvariti rezultate definisane u strateškom planu je tema poslednjeg modula.
Adizes Leadership Program učini menadžera (čoveka u originalnoj izjavi 😊) postojanim u nameri i strpljivim u realizaciji.
Jelena Mandić
Finance Manager SMP Automotive Global
Da bi se kompanija promijenila ljudi u kompaniji treba da se promijene. Adizes Leadership Program je mene promjenio i pripremio da učinim ...
Emin Efendira
Board Member Mega Trans & Mega Em
Upravo Adizes Leadership Program jeste prilika za nove početke. Krug koji nas tjera na to da uvijek budemo mladi, nadograđujemo sebe i ...
Saša Jocić
Head of IT department KimTec
ALP stvara lidere sa velikim I, jer nas je naučio da drugih lidera sem takvih nema. Lideru je stalo do svojih ljudi, ...
Ivan Stojiljković
Generalni direkor Urban Technics
Adižesbiotik mi je pomogao da razumem da suština integracije, reči koja mi je toliko bliska, nisu prijateljski odnosi već vođenje računa da ...
Boris Spasić
Izvršni direktor CIP Centar za interaktivnu pedagogiju
Otvaranje prozora, udisanje svežeg vazduha, spoznavanje koliko je lep dan napolju… To za mene predstavlja ovaj Program. Jedna svežina! Puna pluća novog ...
Dragana Petrović
Finance Manager Southern Balkans Knauf Insulation

Hajde da popijemo kafu i da se bolje upoznamo

Popunute formu, naš tim će vas kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Gde se sve održavaju sesije?
   Postoje zajednički moduli koji se održavaju u Beogradu (5 sesija) i na lokaciji po dogovoru (2 sesije). Takođe, kada je u pitanju individualni rad koji je u sklopu programa, dolazi se na lokaciju učesnika kao i online sesije.
  • 02. Da li se dobijaju određeni materijali?
   Svaki učesnik u toku Programa zajedno sa svojim mentorima i predavačima razvijaju tailor-made set materijala koji ostaje učesnicima.
  • 03. Kome je ovaj program namenjen?
   Kandidatima za top menadžere, preduzetnicima i top menadžerima spremnim za sledeće faze razvoja svojih kompanija, pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama, rukovodiocima itd.
  • 04. Kolika je kotizacija programa?
   Kotizacija za prvu godinu je 3.000€. Kotizacija za drugu godinu je 3.200€. Mogućnost plaćanja u delovima.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.