Preloader Close

Biz Buy Sell

Radionica

Datum:

Naknadno će biti objavljeno

Trajanje:

Naknadno će biti objavljeno

Kome je namenjen:

Vlasnicima
Direktorima
Menadžerima

Mesto:

Beograd

Pratite nas:

Biz Buy Sell - Online radionica

U toku ove radionice bavićemo se temama kao što su:

- ZAŠTO KUPOVATI/PRODAVATI KOMPANIJU? KADA I KAKO ODABRATI?

- PROCENA VREDNOSTI PREDUZEĆA

- FAZE PROCESA KUPOVINE/PRODAJE PREDUZEĆA

- DUE DILLIGENCE, STICANJE BITNE IMOVINE (ASSET DEAL) I MANEGMENT BUY OUT

- KUPOVINA IZ STEČAJA I POST AKVIZICIJSKO RAZDOBLJE

- POSLEDICE KUPOVINE I PRODAJE KOMPANIJA I IMOVINE

Awesome Image
Awesome Image

ZAŠTO KUPOVATI/PRODAVATI KOMPANIJU? KADA I KAKO ODABRATI?

Cilj radionice je sagledati aktuelni trenutak u poslovnom okruženju, prodiskutovati razlike između organskog rasta i rasta kroz akviziciju drugog preduzeća kao i definisati moguće razloge za akviziciju. Radionica će govoriti i o tome kako identifikovati sektor/preduzeće koje je interesantno za preuzimanje i kako pokrenuti postupak pripreme za akviziciju. Prepoznaćemo ključne razloge za akviziciju i predložiti korake koje treba preduzeti u pripremi za akviziciju.

Teme koje se obrađuju:

Promene koje nam se događaju

Očekivanja vlasnika od biznis transfera

Rast kroz akvizicije

Izlazak iz poslovanja ili delatnosti kroz prodaju

Kako i kada se odlučiti na akviziciju

Kako odabrati ciljno preduzeće (target)

Strateški vs. finansijski investitori: različiti motivi investiranja, ročnost investiranja, modeli upravljanja nakon transakcije, različita očekivanja od vlasnika nakon investicije, itd.

 

Awesome Image
Vodič kroz Adizes metod

Primena metodologije

Preuzmite (1.5 mb)

PROCENA VREDNOSTI PREDUZEĆA

Cilj radionice je upoznati se sa najzastupljenijim metodama vrednovanja preduzeća i upoznavanje sa osnovama modela vrednovanja preduzeća. Radionica će govoriti o praktičnim iskustvima koja su kupci i vlasnici preduzeća imali tokom procene vrednosti njihovih preduzeća i značajnih aspekata same procene. Takođe, tokom radionice biće istaknuti ključni faktori koji utiču na vrednost preduzeća.

Teme koje se obrađuju:

Tržišni metod procene vrednosti preduzeća
Prinosni metod procene vrednosti preduzeća
Ostale metode za procenu vrednosti preduzeća
Vrednost sa strane kupca
Vrednost sa strane prodavca
Pregovori između kupca i vlasnika preduzeća oko vrednosti preduzeća

FAZE PROCESA KUPOVINE/PRODAJE PREDUZEĆA

Cilj radionice je upoznavanje sa osnovnim fazama akvizicijskog procesa od same pripreme za proces kupovine odnosno prodaje preduzeća do isplate transakcione cene. Koje su sve vrste cena sa kojima se barata u toku procesa i gde će se vaga zaustaviti i zašto.

Teme koje se obrađuju:

Osnovni koraci transakcionog procesa (pozicija kupca i pozicija prodavca)
Analiza tržišta i potencijalnih targeta tj. priprema targeta za prodaju
Inicijalna analiza targeta i predlog osnovih uslova transakcije (tzv. Term Sheet)
Due Diligence (tj. dubinska analiza) i uticaj nalaza DD-a na inicijalne uslove transakcije
Izrada transakcione dokumentacije, ispunjenje uslova i zatvaranje (tzv. closing)

Tržišta na kojima smo
svakodnevno prisutni i aktivni
0+
Pored Jugoistočne Evrope prisutni smo i u drugim zemljama širom sveta.
Iskusan tim koji pomaže
organizacijama godinama
0+
Ne postoji branša kojoj nismo pomogli i unapredili poslovanje.
Prosečno uvećanje dobiti naših
klijenata
0%
Povežimo se i saznajte
kako možemo da vam pomognemo.

DUE DILLIGENCE, STICANJE BITNE IMOVINE (ASSET DEAL) I MANEGMENT BUY OUT

Cilj radionice je upoznati se sa najvažnijim koracima i procedurama koje je potrebno sprovesti u toku odlučivanja da li postoji potreba za sprovođenje dubinske finansijske i pravne analize preduzeća. Takođe, učesnici će se upoznati sa najčešćim zamkama i problemima sa kojima se kupci preduzeća susreću u procesu donošenja odluke da li kupiti ili ne, te kako nalazi DD-a mogu da utiču na konačnu strukturu transakcije. 

Teme koje se obrađuju:

Opšte napomene o kupoprodajnom procesu
Šta je Due Diligence i vrste DD-a?
Planiranje i sprovođenje DD-a
Ključne informacije koje kupac želi da stekne
Uticaj nalaza DD-a na cenu i uslove transakcije
Proces kratke finansijske analize preduzeća – quick due diligence

KUPOVINA IZ STEČAJA I POST AKVIZICIJSKO RAZDOBLJE

Cilj radionice je upoznati se sa alternativnim načinima sticanja ciljnog poslovanja (target-a), pre svega kroz postupak kupovine kroz stečaj, ali i izvršni postupak, kao i upoznavanje učesnika sa koracima koji slede nakon akvizicije koji su jedan od preduslova da bi akvizicija mogla da bude uspešna.

Teme koje se obrađuju:

 Alternative klasičnoj akviziciji -kupovina preduzeća kroz stečaj 
 Prilike i načini koji nisu prvi izbor
 Doba kada konsultanti odu
 Integracija nakon akvizicije
 Poslovna integracija

POSLEDICE KUPOVINE I PRODAJE KOMPANIJA I IMOVINE

Cilj sesije jeste sagledati kako poreske posledice ukupne transkacije tako i kro kroz primer prodaje doživeti transformaciju vlasničkih u menadžerske pozicije. Ova sumarna sesija odgovara na sva pitanja koja se javljaju u toku ukupnog rada.

Teme koje se obrađuju:

Poreski aspekt transakcije: poreski okvir, poresko planiranje transakcije
Poreski aspekt transakcije: poresko planiranje transakcije od strane kupca i prodavca, uobičajeni poreski izazovi i njihovo prevazilaženje
Šta nakon dogovora
Pitanje uloge prodavca/vlasnika nakon akvizicije

Hajde da popijemo kafu i bolje se upoznamo.

Popunute formu, naš tim će vas kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspešno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenih. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodologiji. Adizes SEE se bavi: reorganizacijom kompanija baziranom na Adižes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenih kroz ciljano kreirene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konsultantskih usluga namenjenih porodičnim kompanijama našeg regiona sa svim njegovim specifičnostima u procesu biznis transfera.
  • 02. Gde se nalazite?
   Teritorijalno smo organizovani kroz tri filijale – Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, te centralom u Novom Sadu i aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Evrope.
  • 03. Šta je to Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primenjivana od strane Adizes SEE već decenijama. Adižes metodologija pruža dokazan i sistematičan okvir za održivi razvoj organizacija, u kontinuelno menjajućem okruženju. Prihvatajući neminovnost promena, i uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikta, Adižes obezbeđuje liderima alate pomoću kojih mogu da se fokusiraju na ključne promene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje industrije su pogodne za Adizes metodologiju?
   Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju industriju ili nišu, kao i kompanije i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.