Preloader Close

Biz Buy Sell

Program

Datum:

20. - 21.09.2023

26. - 27.09.2023

Trajanje:

4 sesije (uživo)

Od 12h do 17h

Kome je namenjen:

Vlasnicima
Suvlasnicima
Budućim vlasnicima
Generalnim direktorima
Izvršnim direktorima

Mesto:

ASEE sala, Masarikova 5
Beograd, Srbija

Kotizacija:

1.200 eur + PDV
(plaćanje u 2 dela)

Pratite nas:

Biz Buy Sell program
Razvoj poslovanja kroz kupovinu i prodaju preduzeća

U toku ovog programa namenjenog vlasnicima ćemo se baviti temama:

- ZAŠTO KUPOVATI/PRODAVATI KOMPANIJU? KADA I KAKO ODABRATI?

- PROCENA VREDNOSTI PREDUZEĆA

- FAZE PROCESA KUPOVINE/PRODAJE PREDUZEĆA

- DUE DILLIGENCE, STICANJE BITNE IMOVINE (ASSET DEAL) I MANEGMENT BUY OUT

- POSLEDICE KUPOVINE I PRODAJE KOMPANIJA I IMOVINE I POST-AKVIZICIJSKO DOBA

Awesome Image
Awesome Image

KAKO DA PRODATE ILI KUPITE KOMPANIJU?
BUDITE UČESNIK TOG PROCESA!

Adizes SEE u saradnji sa kompanijom TPA i Four Legal realizuje novi ciklus edukacija za vlasnike, suvlasnike, izvršne i generalne direktore koji će im pomoći da budu ravnopravni učesnici u složenim transakcijama kupoprodaje kompanija. Cilj ovih edukacija je da kroz otvorene razgovore sa ekspretima i vlasnicima, koji su kroz ovakve procese prošli, se demistifikuje situacija prodaje i kupovine i da se pripreme za proces M&A. 

ZAŠTO KUPOVATI/PRODAVATI KOMPANIJU?
FAZE PROCESA KUPOVINE/PRODAJE PREDUZEĆA

Cilj radionice je sagledati aktuelni trenutak u poslovnom okruženju, prodiskutovati razlike između organskog rasta i rasta kroz akviziciju drugog preduzeća kao i definisati moguće razloge za akviziciju. Radionica će govoriti i o tome kako identifikovati sektor/preduzeće koje je interesantno za preuzimanje i kako pokrenuti postupak pripreme za akviziciju. Prepoznaćemo ključne razloge za akviziciju i predložiti korake koje treba preduzeti u pripremi za akviziciju.

Upoznaćemo osnovne faze akvizicijskog procesa od same pripreme za proces kupovine odnosno prodaje preduzeća do isplate transakcione cene. Koje su sve vrste cena sa kojima se barata u toku procesa i gde će se vaga zaustaviti i zašto.

Teme koje se obrađuju:

Očekivanja vlasnika od biznis transfera

Rast kroz akvizicije

Izlazak iz poslovanja ili delatnosti kroz prodaju

Strateški vs. finansijski investitori: različiti motivi investiranja, ročnost investiranja, modeli upravljanja nakon transakcije, različita očekivanja od vlasnika nakon investicije, itd.

Osnovni koraci transakcionog procesa (pozicija kupca i pozicija prodavca)

Analiza tržišta i potencijalnih targeta tj. priprema targeta za prodaju

Inicijalna analiza targeta i predlog osnovih uslova transakcije (tzv. Term Sheet)

Due Diligence (tj. dubinska analiza) i uticaj nalaza DD-a na inicijalne uslove transakcije

Izrada transakcione dokumentacije, ispunjenje uslova i zatvaranje (tzv. closing)

PROCENA VREDNOSTI PREDUZEĆA

Cilj radionice je upoznati se sa najzastupljenijim metodama vrednovanja preduzeća i upoznavanje sa osnovama modela vrednovanja preduzeća. Radionica će govoriti o praktičnim iskustvima koja su kupci i vlasnici preduzeća imali tokom procene vrednosti njihovih preduzeća i značajnih aspekata same procene. Takođe, tokom radionice biće istaknuti ključni faktori koji utiču na vrednost preduzeća.

Teme koje se obrađuju:

Tržišni metod procene vrednosti preduzeća
Prinosni metod procene vrednosti preduzeća
Ostale metode za procenu vrednosti preduzeća
Vrednost sa strane kupca
Vrednost sa strane prodavca
Pregovori između kupca i vlasnika preduzeća oko vrednosti preduzeća

Tržišta na kojima smo
svakodnevno prisutni i aktivni
0+
Pored Jugoistočne Evrope prisutni smo i u drugim zemljama širom sveta.
Iskusan tim koji pomaže
organizacijama godinama
0+
Ne postoji branša kojoj nismo pomogli i unapredili poslovanje.
Prosečno uvećanje dobiti naših
klijenata
0%
Povežimo se i saznajte
kako možemo da vam pomognemo.

PORESKI ASPEKT KUPOVINE I PRODAJE
DUE DILLIGENCE
STICANJE BITNE IMOVINE (ASSET DEAL)

Cilj radionice je upoznati sa najčešćim zamkama i problemima sa kojima se kupci preduzeća susreću u procesu donošenja odluke da li kupiti ili ne, te kako nalazi DD-a mogu da utiču na konačnu strukturu transakcije.

Ključni deo ove sesije će biti prezentacija iskustva i davanje preporuka u vezi sa poreskim aspektima.

U toku radionice učesnici će sagledati kakve su poreske posledice ukupne transakcije.

Teme koje se obrađuju:

Šta je Due Diligence i vrste DD-a?
Planiranje i sprovođenje DD-a
Ključne informacije koje kupac želi da stekne
Uticaj nalaza DD-a na cenu i uslove transakcije
Proces kratke finansijske analize preduzeća – quick due diligence
Poreski aspekt transakcije: poreski okvir, poresko planiranje transakcije
Poreski aspekt transakcije: poresko planiranje transakcije od strane kupca i prodavca, uobičajeni poreski izazovi i njihovo prevazilaženje

POST AKVIZICIJSKO DOBA
POSLEDICE KUPOVINE I PRODAJE
KOMPANIJA I IMOVINE

Cilj radionice je upoznati se sa alternativnim načinima sticanja ciljnog poslovanja (target-a),  kao i alternativni načini prodaje. Ključni deo sesije je upoznavanje učesnika sa koracima koji slede nakon akvizicije koji su jedan od preduslova da bi akvizicija mogla da bude uspešna.

Teme koje se obrađuju:

Asset deal ( kupovina/prodaja ključne imovine)
Managment buy out
 Integracija nakon akvizicije
 Poslovna integracija
Doba kada konsultanti odu
Šta nakon dogovora
Pitanje uloge prodavca/vlasnika nakon akvizicije

Prijavite se na Biz Buy Sell!

Saznajte kako da prodate ili kupite kompaniju, a da zaista budete učesnik tog procesa.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspešno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenih. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodologiji. Adizes SEE se bavi: reorganizacijom kompanija baziranom na Adižes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenih kroz ciljano kreirene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konsultantskih usluga namenjenih porodičnim kompanijama našeg regiona sa svim njegovim specifičnostima u procesu biznis transfera.
  • 02. Gde se nalazite?
   Teritorijalno smo organizovani kroz tri filijale – Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, te centralom u Novom Sadu i aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Evrope.
  • 03. Šta je to Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primenjivana od strane Adizes SEE već decenijama. Adižes metodologija pruža dokazan i sistematičan okvir za održivi razvoj organizacija, u kontinuelno menjajućem okruženju. Prihvatajući neminovnost promena, i uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikta, Adižes obezbeđuje liderima alate pomoću kojih mogu da se fokusiraju na ključne promene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje industrije su pogodne za Adizes metodologiju?
   Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju industriju ili nišu, kao i kompanije i organizacije bilo koje veličine.

  POMOGLI SMO MNOGIM ORGANIZACIJAMA

  Tokom svih ovih godina postojanja uspeli smo da pomognemo preko 600 kompanija, porodičnih biznisa i organizacija.
  Ovo je samo jedan deo njih.
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.