Preloader Close

Aktivacija potencijala zaposlenih

Intelektualni kapital, odnosno kreativnost i inovativnost ljudi koji čine određenu zajednicu predstavlja ključni kapital savremenog društva. 

Na nivou preduzeća ključni kapital su ljudski resursi koje ono poseduje kao i način na koji ih angažuje.

Zato je neophodno da se svaka kompanija posveti aktivaciji potencijala zaposlenih, kako bi njihova motivacija,  sposobnosti i kompetencije kontinuirano doprinosile razvoju preduzeća, paralelno uz njihov lični profesionalni razvoj.

Kako su zaposleni u svakom preduzeću posebni i jedinstveni, tako su i izazovi sa kojima se susreću uvek različiti. 

Na osnovu sveobuhvatne analize daje se predlog programa obuke koji će biti izvođen za odgovarajuću grupu zaposlenih sa temama koje su usmerene da unaprede njihove profesionalne performanse i da istovremeno daju snažan podsticaj za prevazilaženje identifikovanih distorzija unutar preduzeća. Moguće je da budu predloženi i-ili individualni programi razvoja koji su usmereni na podizanje profesionalnih sposobnosti zaposlenih koji se nalaze na ključnim pozicijama ili se pripremaju za njih. Završna faza se odnosi na praćenje (follow up) u kojoj se daju i dugoročne preporuke kako bi se razvoj i aktivacija potencijala zaposlenih tretirali kao kontinuirani i rutinski proces koji je inkorporiran u kulturu preduzeća.         

Zato svakom procesu aktivacije zaposlenih prilazimo na poseban način i svaki program se kreira kao jedinstven (tailor made) odgovor na utvrđene potrebe koje konkretno preduzeće ima. 

Edukacija je sve ono što ostane posle edukacije, dakle konkretna znanja i alati koji se primenjuju. Glavni cilj svih programa je implementacija i zato je pospešujemo kombinovanjem različitih assessmenta koji treba dodatno da pospeše primenu.

Proces počinje fazom procene (assessment) tokom koje se utvrđuju interni kapaciteti zaposlenih, kao i specifični izazovi i potrebe preduzeća. Zatim se obavljaju testiranja i razgovori kako bi se dobila odgovarajuća povratna informacija (feedback). 

Ne zanima nas da izmišljamo promene
već da ih zajedno sa klijentom učinimo mogućim

Procena zaposlenih

Procena zaposlenih se obično izvodi u slučajevima planiranja karijere…

Razvoj kapaciteta timova

Program se sastoji iz nekoliko faza u kojima se kombinuju ...

Razvoj zaposlenih 1:1

Individualni programi razvoja su kreirani sa ciljem da vlasnicima…

Industrije pogodne za Adizes metodologiju

Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju
industriju ili nišu.

Proizvodnja &
Energetika

Finansije &
Bankarstvo

Softverske &
IT kompanije

Logistika &
transport

Trgovina &
Usluge

Medicina &
Farmacija

Naši klijenti o nama

Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

Postanimo partneri

Kontaktirajte nas.
Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.