Preloader Close

Razvoj kapaciteta timova

Excellent Salesman Program – moderan i kompleksan pristup obuci prodavaca

Program predstavlja moderan i kompleksan pristup obuci prodavaca. Obuka se odvija kroz četiri zaokružene celine/modula, koje jedna za drugom donose sve složenije i moćnije alate pred prodavce.​

Program se sastoji od teorijskog i praktičnog rada, a između modula postoji i mogućnost kontaktiranja konsultanta radi što uspešnijeg realizovanja zadataka, koji će se sprovoditi između modula u praksi.​

Glavni cilj programa

Unapređenje znanja i veština zaposlenih u prodaji, kao i prevazilaženje uobičajenog načina prodaje prezentovanjem, već nasuprot tome kreiranje jednog novog načina prodaje, koji bi klijenti prepoznavali više kao savetovanje ili konsalting.​

Podizanje kompetencija prodavaca kako u stručnom tako i u komunikacijskom smislu, što je praćeno povećanjem njihovog kredibiliteta u očima klijenata, a zatim i poboljšanjem prodajnih rezultata.

Awesome Image
Vodič kroz Adizes metod

Primena metodologije

Preuzmite (1.5 mb)

Područje rada

Program sadrži predložene teme čijim obrađivanjem bi se obezbedilo postizanje navedenog cilja. Moduli se realizuju u nizu, a profesionalna preporuka je da to bude u periodu od maksimalno pet, šest meseci jer se na taj način postiže kontinuirano i dubinsko usvajanje specifičnih alata i tehnika prodaje.

Ovaj pristup daje izuzetno dobre rezultate, posebno ukoliko je trenutni nivo znanja prodavaca na približno istom nivou, pa je potpuno jasno kakva su unapređenja potrebna.

Način odabira teme

U cilju što uspešnijeg podizanja kapaciteta učesnika programa, na samom početku se radi ulazno testiranje kako bi se procenio nivo njihovog trenutnog znanja po osnovu čega se sastavlja konkretni program obuke. Program Excellent Salesman je koncipiran tako da se kroz set precizno odabranih tema radi na usavršavanju prodajnih veština kod učesnika i eliminisanju slabih tačaka koje su targetirane ulaznim testiranjem.

Način testiranja

Sa namerom da se adekvanto proceni nivo trenutnog znanja i precizno odaberu teme koje će razviti prodajne performanse učesnika, sprovodi se on-line testiranje. Učesnici putem maila dobijaju link preko kog se direktno loguju na platformu radi popunjavanja testa. Rezultati ovog testa služe za dijagnostifikovanje slabih tačaka i lociranje pojediniačnih distorzija kod svakog od učesnika. Nakon toga, u skladu sa rezultatima kreira se finalni Program Excellent Salesman koji je pripremljen u odnosu na konkretne potrebe klijenta i koji je ciljano vođen kako bi dao najbolje rezultate.

Hajde da popijemo kafu i bolje se upoznamo.

Popunute formu, naš tim će vas kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspešno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenih. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodologiji. Adizes SEE se bavi: reorganizacijom kompanija baziranom na Adižes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenih kroz ciljano kreirene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konsultantskih usluga namenjenih porodičnim kompanijama našeg regiona sa svim njegovim specifičnostima u procesu biznis transfera.
  • 02. Gde se nalazite?
   Teritorijalno smo organizovani kroz tri filijale – Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, te centralom u Novom Sadu i aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Evrope.
  • 03. Šta je to Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primenjivana od strane Adizes SEE već decenijama. Adižes metodologija pruža dokazan i sistematičan okvir za održivi razvoj organizacija, u kontinuelno menjajućem okruženju. Prihvatajući neminovnost promena, i uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikta, Adižes obezbeđuje liderima alate pomoću kojih mogu da se fokusiraju na ključne promene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje industrije su pogodne za Adizes metodologiju?
   Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju industriju ili nišu, kao i kompanije i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.