Preloader Close

Razvoj kapaciteta timova

Zašto razvoj srednjeg menadžmenta?

Ključni resurs suvremenih kompanija su ljudi koji u njima rade i koji čine njihov intelektualni kapital. Zato je najbolje ulaganje, kojim se stječu osnovne konkurentske prednosti, upravo ulaganje u znanje i vještine zaposlenika. Program za razvoj menadžerskih vještina ASEE kreiran je tako da odgovara na potrebe suvremenih kompanija da u svoj tim privuku najtalentiranije pojedince te da im pruže priliku da se unapređuju i razvijaju svoje poslovne performanse. 

Kako?

ASEE Program razvoja nastao je na temelju višegodišnjeg iskustva u primjeni jedinstvene i u svijetu dokazane metodologije, koja se neprekidno usavršava i nadograđuje kroz komunikaciju s klijentima i fokusiranje na na njihove potrebe. Pokazalo se da je kombinacija individualnog i grupnog rada s konzultantima optimalan način da se zaposlenici potaknu na unapređivanje osobnih profesionalnih sposobnosti, uz razumijevanje šireg okruženja i potrebe da se integriraju u tim koji ostvaruje rezultate. 

Awesome Image
Vodič kroz Adizes metod

Primena metodologije

Preuzmite (1.5 mb)

Ovakav program pruža kompanijama mogućnost da:​

Strateški analiziraju svoje ciljeve i potrebe za ljudskim resursima.
Procijene kompetencije svojih zaposlenika i utvrde mogućnosti za poboljšanja​.
Aktivno sudjeluju u planiranju i kreiranju programa za razvoj zaposlenika.
Prepoznaju potencijale unutar kolektiva i potaknu ih da ostvare profesionalni napredak​. 
Unaprijede poslovne vještine i radne performanse kod zaposlenika​. 
Unaprijede motivaciju, kao i timski duh i lojalnost vrijednostima kompanije​.
Budu prepoznate kao kompanije koja pružaju najbolju perspektivu za svoje zaposlenike.

ASEE Program razvoja omogućava sustavno unapređivanje i upravljanje kompetencijama zaposlenika jer obuhvaća:​

Testiranje zaposlenika i izradu profila u odnosu na njihove vrijednosne postavke i ograničenja​. 
Individualne razgovore i procjenu kompetencija i mogućih točaka poboljšanja.
Sadržaj modula i ključnih tema za diskusiju koje se odnose na utvrđene nedostatke.
Grupni rad s ciljem da se potakne interakcija i ostvari međusobno povjerenje​.
Metode i tehnike usmjerene na razvijanje profesionalnih vještina​.
Napredne radionice kojima se povećava motivacija i osjećaj timskog duha i pobjede​.
Izlazni intervju i evaluacija s profesionalnim preporukama na pojedinačnim razinama te na razini tima.

Program prepoznavanja i razvoja potencijala - Talent Retention

Program za razvoj potencijala ciljano je usmjeren na zaposlenike koji se nalaze na izvršnim pozicijama, a koji su pokazali volju i kapacitet da se razvijaju i kao takvi predstavljaju budućnost kompanije.

Kompanije će biti onoliko snažne u budućnosti koliko budu prepoznale mlade i darovite ljude među svojim zaposlenicima i koliko ih budu aktivirale da budu lideri i predvodnici budućeg razvoja kompanije.​

U prvoj fazi programa se, u suradnji s klijentom, odabiru talentirani zaposlenici tako što se vrši procjena njihovih kompetencija, ne samo u smislu njihovih poslovnih performansi, već i psiholoških karakteristika, društvenih sposobnosti, ambicija itd.

Na temelju toga se s popisa preporučenih modula biraju oni koji će ih na najbolji način motivirati i usmjeriti k realizaciji svojih potencijala, kako s ciljem povećanja osobnih sposobnosti, tako i s ciljem ostvarivanja rezultata za kompaniju.​​

Program razvoja menadžerskih vještina srednje razine menadžera​ - Management Advancement

Program je posvećen menadžerima na srednjoj razini upravljanja koji imaju ključnu ulogu u smislu razumijevanja i prenošenja strateških ciljeva na izvršnu razinu, kao i u davanju povratnih informacija s izvršne razine najvišem rukovodstvu.​

O njihovoj sposobnosti i energičnosti, kao i osobnoj volji i motivaciji u velikoj mjeri ovisi razvoj kompanije i izbjegavanje organizacijskih problema. 

Oni bi se trebali promatrati kao veoma važan resurs kompanije jer apsorbiraju i emitiraju sve ključne informacije, pa se njihovim angažiranjem osigurava dobro trenutno upravljanje, ali i dobri lideri za budućnost.​

Kao i kod razvoja potencijala, u prvoj se fazi odabiru ključni menadžeri i vrši se procjena njihovih kompetencija i poslovnih performansi.​

Na temelju toga se definira program obuke koji se sastoji iz naprednijih modula namijenjenih zaposlenicima koji se već duže nalaze u kompaniji, a mogu im se dodati i pojedini zaposlenici koji su već prošli programe obuke za potencijale.​

Univerzalna holistička teorija

Adižes metodologija je univerzalna holistička teorija i praksa koja pruža sveobuhvatni i unificirani pristup upravljanju promjenama i postizanju održivog uspjeha.​

Razvijanje zaposlenika od ključnog je značaja za povećanje njihove motivacije i lojalnosti vrijednostima kompanije, kao i za kreiranje ukupne radne atmosfere i timskog duha, što daje visoke rezultate kako za njih tako i za cijelu kompaniju. Iskustvo pokazuje da ovakvi dugoročni programi edukacije relativno niskog intenziteta, a ciljani za potrebe klijenata i njihove izazove, imaju izuzetne učinke na razvoj zaposlenika.

Program - Bootcamp program​

Boot camp program treninga je namijenjen odabranim kadrovima s najvećim potencijalom, koji su sposobni da sa 100 % snage i posvećenosti rade na unapređenju svojih vještina u relativno kratkom razdoblju. Program obuhvaća dvije trodnevne sesije, u odvojenom okruženju, gdje je cijeli tim izložen treningu visokog intenziteta. Može se usporediti s pripremama timova reprezentacije koji se sastoje od od osnovnih (kondicijskih) priprema i praktičnog (timskog) rada. Bootcamp je intenzivni program oblikovan za srednji menadžment s ciljem da ujednači razumijevanje menadžerskih alata, pristupa i zahtjeva na rukovodećem radnom mjestu. 

Prva sesija je Adižes uvod tijekom kojeg se u tri uzastopna dana razvijaju sposobnosti strateškog gledanja na razvoj organizacije i usvajaju napredni menadžerski alati.

Druga trodnevna sesija Adižes obuke posvećena je praktičnoj primjeni menadžerskih alata i vještina, te izraženom procesu usavršavanju preporučenih modela ponašanja i upravljanja. 

Popijmo kavu i bolje se upoznajmo.

Popunite obrazac, naš će vas tim kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE osnovan je 1994. u Novom Sadu i uspješno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenika. Od početka radimo i kao dio mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se dio naših aktivnosti provodi po licenciranoj Adizes metodologiji. Adizes SEE bavi se: reorganizacijom kompanija utemeljenom na Adizes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenika kroz ciljano osmišljene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konzultantskih usluga namijenjenih obiteljskim poduzećima naše regije sa svim njihovim specifičnostima u procesu prijenosa poslovanja.
  • 02. Gdje se nalazite?
   Teritorijalno smo organizirani u tri podružnice – Srbija, Hrvatska te Bosna i Hercegovina, s uredima u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, kao i sjedištem u Novom Sadu, a aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Europe.
  • 03. Što je Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primjenjivana od strane Adizes SEE već desetljećima, Adizes metodologija pruža dokazan i sustavan okvir za održivi razvoj organizacija u neprestano promjenjivom okruženju. Prihvaćajući neminovnost promjena te uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikata, Adizes osigurava liderima alate pomoću kojih se mogu fokusirati na ključne promjene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Prakticirajući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenicima u organizaciji, pomažemo u savladavanju otpora neminovnim promjenama te doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje su industrije pogodne za Adizes metodologiju?
   Adizes metodologija može se primijeniti na bilo koju industriju ili branšu, kao i poduzeća i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine, a pomogli smo više od 600 organizacija kako u zemljama bivše Jugoslavije, tako i u drugim zemljama širom svijeta.

  Zajedno možemo postići mnogo toga

  Kontaktirajte nas
  Naš će vam tim pomoći da unaprijedite poslovanje vaše kompanije ili obiteljskog poduzeća.