Preloader Close

Aktivacija zaposlenika

Razvoj zaposlenika 1 na 1

Individualni programi razvoja kreirani su s ciljem da vlasnicima kompanija, menadžerima i zaposlenicima pomognu unaprijediti svoje poslovne kompetencije i menadžerske vještine.​ 

Formula je jednostavna i glasi:
„Ako želite maksimalne rezultate, uložite u svoje najbolje ljude kako bi pružili svoj maksimum i na najbolji način doprinijeli razvoju kompanije“.​

Živimo i radimo u vremenima kada se od ljudi na važnim pozicijama u poduzeću očekuju maksimalni rezultati i stručnost u rukovođenju. Kompanije su primorane da brzo i učinkovito odgovaraju na stalne poslovne izazove i zato je neophodno da imaju kadrove koji su sposobni da ih prepoznaju te da adekvatno reagiraju na njih.​

Individualni programi razvoja upravo su modelirani tako da se fokusiraju na pojedince i konkretne izazove s kojima se suočavaju. Ulaganjem u ljude i njihove sposobnosti u poduzeće se uvode pozitivne promjene, razvija kultura učenja i napretka te ostvaruje snažna usmjerenost na rezultate.

Awesome Image
Vodič kroz Adizes metod

Primena metodologije

Preuzmite (1.5 mb)

Kako?

U suradnji s klijentom identificiramo pojedince od kojih se očekuje da u budućnosti preuzimaju više razine odgovornosti unutar kompanije i u koje vrijedi ulagati.
Procjenjujemo profil zaposlenika, njegove kompetencije te utvrđujemo prednosti i slabosti.
Zajedno s klijentom definiramo ciljeve, kreiramo individualni plan razvoja i akcijski plan.
Provodi se niz konzultantskih sesija tijekom kojih se odabrani pojedinac usmjerava prema tome da usvoji napredne menadžerske vještine i razvije svoje liderske sposobnosti.
U razdoblju između sesija konzultanti virtualno komuniciraju s odabranim pojedincem.
Tijekom izvođenja programa, u suradnji s klijentom pratimo realizaciju planiranih aktivnosti i napredak koji je ostvaren.
Završni izvještaj obuhvaća evaluaciju rezultata, kao i preporuke za daljnji razvoj kompetencija zaposlenika u odnosu na njegovu ulogu u kompaniji.

Zašto?

Proaktivne kompanije, suočene s turbulentnim vremenima, imaju potrebu izgraditi ključne menadžere tako što će uložiti u njihove vještine i sposobnosti. Time dobivaju visoko motivirane i lojalne kadrove koji poznaju kompaniju i koji svoju dugoročnu perspektivu vide u njoj.​

To je win-win situacija gdje se individualni razvoj najdarovitijih pojedinaca i kolektivni razvoj kompanije međusobno prožimaju, dopunjuju i potiču. Tako se paralelno sa stjecanjem nadležnosti razvijaju sposobnosti i osjećaj odgovornosti, što dovodi do sklada između osobnih i kompanijskih ciljeva, a time i zdrave atmosfere unutar kompanije i njenih organizacijskih razina.

Prednosti za kompaniju

Kompanije koje svoje zaposlene prepoznaju kao ključni resurs i ulažu u njihov razvoj ostvaruju čitav niz prednosti:

Stvaraju uvjete za napredak unutar kompanije i uvode pozitivnu selekciju zasnovanu na rezultatima rada, pokazanim sposobnostima i spremnosti na učenje.
Motiviraju zaposlenike da ostvaruju visoke rezultate te da svoju budućnost vežu za kompaniju.
Razvijaju sposobnosti zaposlenika koji trebaju preuzeti više razine odgovornosti.
Zadržavaju najdarovitije pojedince u kompaniji kao lojalne suradnike.
Pozicioniraju se kao atraktivan poslodavac koji privlači najbolje ljude na tržištu.​
Kreiraju kulturu učenja, inoviranja, međusobnog poštovanja i razumijevanja.
Stječu organizacijske i tehnološke prednosti stalnim uvođenjem novih znanja u kompaniju.

Prednosti za pojedinca

Programi individualnog razvoja kreirani su tako da pojedincima pružaju podršku u procesu razvoja karijere i usvajanja vještina koje će im omogućiti osobni i profesionalni napredak.​

To uključuje:

Stjecanje svijesti o postojećim znanjima i kompetencijama te ohrabrivanje da se ona dalje razvijaju
Usvajanje specifičnih menadžerskih vještina koje su potrebne na višim razinama upravljanja.
Razvijanje liderskih sklonosti i sposobnosti da se poslovni procesi sagledavaju u širem kontekstu.
Konstruktivno suočavanje sa slabostima koje se trebaju savladati.
Sistematiziranje stečenih znanja i vještina, kako bi se učinkovitije koristile u radnom okruženju.
Usklađivanje osobnih ciljeva i ambicija s poslovnim prilikama koje se ukazuju.
Ostvarivanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života te potvrđivanje u širem društvenom okruženju.

Popijmo kavu i bolje se upoznajmo.

Popunite obrazac, naš će vas tim kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE osnovan je 1994. u Novom Sadu i uspješno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenika. Od početka radimo i kao dio mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se dio naših aktivnosti provodi po licenciranoj Adizes metodologiji. Adizes SEE bavi se: reorganizacijom kompanija utemeljenom na Adizes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenika kroz ciljano osmišljene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konzultantskih usluga namijenjenih obiteljskim poduzećima naše regije sa svim njihovim specifičnostima u procesu prijenosa poslovanja.
  • 02. Gdje se nalazite?
   Teritorijalno smo organizirani u tri podružnice – Srbija, Hrvatska te Bosna i Hercegovina, s uredima u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, kao i sjedištem u Novom Sadu, a aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Europe.
  • 03. Što je Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primjenjivana od strane Adizes SEE već desetljećima, Adizes metodologija pruža dokazan i sustavan okvir za održivi razvoj organizacija u neprestano promjenjivom okruženju. Prihvaćajući neminovnost promjena te uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikata, Adizes osigurava liderima alate pomoću kojih se mogu fokusirati na ključne promjene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Prakticirajući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenicima u organizaciji, pomažemo u savladavanju otpora neminovnim promjenama te doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje su industrije pogodne za Adizes metodologiju?
   Adizes metodologija može se primijeniti na bilo koju industriju ili branšu, kao i poduzeća i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine, a pomogli smo više od 600 organizacija kako u zemljama bivše Jugoslavije, tako i u drugim zemljama širom svijeta.

  Zajedno možemo postići mnogo toga

  Kontaktirajte nas
  Naš će vam tim pomoći da unaprijedite poslovanje vaše kompanije ili obiteljskog poduzeća.