Preloader Close

Adizes Leadership Program

TEST SRANA
Program ALP
Ultra praktični MBA za sadašnje
i buduće direktore

Datumi početka programa:

ALP 26 - 22.02.2024.
ALP 27 - 12.09.2024.
ALP 28 - 14.11.2024.

Trajanje:

1 + 1 godina

Namjena:

Razvoj menadžera

Mjesta održavanja:

Beograd - min. 3 modula
Druge lokacije u regionu
Online i lokacije učesnika

Pratite nas:

Adižes Leadership Program

Adizes SEE Leadership Program pruža holistički pristup upravljanju organizacijama. Ono što se od top menadžera i lidera očekuje jest doživljaj i briga o cjelokupnom sustavu. Adizesov pristup je upravo to – cjeloviti pristup organizaciji s konkretnim polugama i alatima kako je unaprijediti.

Više od 30 godina rada Adizes SEE na prostorima bivše Jugoslavije dokazuje da je glavni izazov ne u menadžerskim znanjima i veštinama pojedinaca, već u njihovoj sposobnosti da svoja znanja prenesu na tim i organizaciju. I upravo na tome radi Adizes SEE Leadership Program sa dve generacije menadžera godišnje od oktobra 2013.

Awesome Image
Awesome Image
BROJ GENERACIJA
0
generacije

BROJ POLAZNIKA
0
ALP-inista

BROJ ZAPOSLENIKA
0
u kompanijama polaznika

Za profesionalne menadžere i obiteljska poduzeća

Cilj Adizes Leadeship Programa jest primjena prezentiranih koncepata i alata u kompanije sudionika. Razvijajući menadžere ne pravimo Supermane, već izvanredne organizacije.

Awesome Image
brošura

ALP program

Preuzmite
Awesome Image

Zakažite kafu sa razrednom?

Awesome Image
Awesome Image

ALP prva godina

Dugogodišnje iskustvo ASEE pokazuje da je manji problem u razini individualnih znanja i vještina menadžera koji rade u našim kompanijama, a veći je u njihovoj sposobnosti da svoja znanja i vještine prenesu na svoje timove i svoju kompaniju. Prva godina Programa pokušava podržati razvoj upravo u tom segmentu poslovnog života. Prva godina ima dva tijeka rada – grupni kroz module i zajednički rad u skupini polaznika, te individualni kroz rad na osobnim ciljevima.
IZRADA PROFILA SUDIONIKA

Analiza i samoanaliza sudionika korištenjem odgovarajućih alata, uspostavljanje karijernog cilja i definiranje individualnog akcijskog plana.

MENTORSKI RAD

Individualne i „peer coaching“ sesije, mentorski rad predavača i konzultanata, materijal i stručnu literaturu

MASTER BUSINESS CLASS

Sedam trening modula i tri modula „Master Business Class“

INDIVIDUALNI PROJEKT

Svaki od sudionika na kraju ima individualni projekt.

Awesome Image

ALP moduli na prvoj godini

 • Modul I - Kako donositi najbolje odluke?
  Adizes metodologija – koncepti vezani za model donošenja odluka, uloge u kompanijama, stilove rukovođenja, različitost, komunikaciju s različitim članovima tima
 • Modul II - Kako uspješno provesti odluke?
  Adizes metodologija - Alati i savjeti kako formirati učinkovite timove; zadavanje zadataka, osiguravanje i praćenje provedbe odluka, koncept CAPI-ja
 • Modul III - Zašto kompanije rastu i umiru?
  Adizes metodologija – teorija životnih ciklusa kroz koje prolaze kompanije, praktični primjeri i preporuke iz 30+ godina ASEE iskustva u regiji
 • Master Class I, II, III
  Predavanje generalnog direktora gosta predavača – nesebično prezentirano iskustvo dugogodišnjih direktora
 • Modul IV - Financije za top menadžere
  Razmatranja financijskih posljedica menadžerskih oduka, razumijevanje i fokusiranje nefinancijskih menadžera na ključne financijske aspekte u kompaniji
 • Modul V - Kako postići više na drugačiji način?
  Koncept i alati za unapređenje osobne učinkovitosti i produktivnosti, upravljanje vremenom
 • Modul VI - Poslovno pregovaranje
  Pristup i alati pregovaranja, razlike i sličnosti pregovora s kupcima/dobavljačima, sa zaposlenicima, s važnim ljudima u privatnom životu
 • Modul VII - Vođenje – Upravljanje ljudima
  Alati za unapređenje utjecaja na suradnike, preporuke za učinkovito vođenje.

Drugi o ALP programu

Tržišta na kojima smo
svakodnevno prisutni i aktivni
0+
Osim Jugoistočne Evrope , prisutni smo i u drugim zemljama širom svijeta.
Iskusan tim koji godinama
pomaže organizacijama
0+
Ne postoji branša kojoj nismo pomogli i unaprijedili poslovanje.
Prosječno povećanje dobiti naših
Klijenata
0%
Povežimo se i saznajte
kako vam možemo pomoći.
Awesome Image
Awesome Image

ALP druga godina

Druga godina Programa fokusirana je na kompaniju i proces organizacijske transformacije i provodi se kroz CASE STUDY WORKSHOP-ove u kojima se intenzivno obrađuju primjeri iz prakse. Sudionici tijekom godine realiziraju faze organizacijske transformacije na kompanijama iz svoje industrije. Case Study kompanije izabrane su kao realni primjeri iz prakse ASEE te su usklađene s djelatnošću sudionika. U okviru generacije formiraju se manji timovi – tri ili četiri pažljivo uklopljena ALP-inista koja tijekom čitave druge godine praktično primjenjuju prezentirane alate organizacijske transformacije na kompaniju koja im je dodijeljena za upravljanje.
Druga godina obuhvaća:
MENTORSKI RAD

Mentorski rad predavača i konzultanata

MASTER BUSINESS CLASS

Sedam dvodnevnih trening modula

TIMSKI PROJEKT

Timski izrađena organizacijska transformacija Case Study kompanije prezentirana komisiji

INDIVIDUALNI TEST RAZUMIJEVANJA

Test razumijevanje ukupnog gradiva dvije godine ALP-a

IZVJEŠTAJ

Izlazno profiliranje i izvještaj s preporukama za svakog od sudionika

Awesome Image

ALP moduli na drugoj godini

 • Modul I - Dijagnoza poslovanja i akcijski plan
  Analiza dodijeljene Case Study kompanije koristeći alate sinergijske dijagnoze
 • Modul II - Timsko rješavanje
  Pokretanje paralelne strukture u kompaniji u okviru koje se potiče proaktivnost operativnih timova i rješavaju točke unapređenja
 • Modul III - Strateško planiranje
  Koristeći pristup Adizes Instituta sudionici kreiraju strateški plan kompanija za sljedeće 3 godine
 • Module IV - Struktura i organizacija
  Vođeni od strane jednog od svjetskih stručnjaka za organizacijski dizajn, sudionici savladavaju alate za kreiranje strukture kompanije
 • Modul V – Financijsko planiranje
  Ne bi li potaknuli odgovornosti menadžera i decentralizirali ovlaštenja, kreiraju se budžeti po organizacijskim jedinicama i pokreće proces financijskog planiranja i praćenja rezultata
 • VI - Ciljevi i indikatori
  Strateški plan potrebno je raščlaniti na strateške inicijative i usmjeriti menadžere i zaposlenike kroz individualne operativne i razvojne ciljeve k ostvarenju cjelokupnog strateškog plana
 • VII - Sustav nagrađivanja
  Svi zaposlenici i menadžeri rade ne ono što se očekuje ili kaže, već ono za što su nagrađeni. Kako kreirati sustav koji će podržati adekvatno ponašanje i ostvariti rezultate definirane u strateškom planu tema je posljednjeg modula.
Adizes Leadership Program učini menadžera (čoveka u originalnoj izjavi 😊) postojanim u nameri i strpljivim u realizaciji.
Jelena Mandić
Finance Manager SMP Automotive Global
Da bi se kompanija promijenila ljudi u kompaniji treba da se promijene. Adizes Leadership Program je mene promjenio i pripremio da učinim ...
Emin Efendira
Board Member Mega Trans & Mega Em
Upravo Adizes Leadership Program jeste prilika za nove početke. Krug koji nas tjera na to da uvijek budemo mladi, nadograđujemo sebe i ...
Saša Jocić
Head of IT department KimTec
ALP stvara lidere sa velikim I, jer nas je naučio da drugih lidera sem takvih nema. Lideru je stalo do svojih ljudi, ...
Ivan Stojiljković
Generalni direkor Urban Technics
Adižesbiotik mi je pomogao da razumem da suština integracije, reči koja mi je toliko bliska, nisu prijateljski odnosi već vođenje računa da ...
Boris Spasić
Izvršni direktor CIP Centar za interaktivnu pedagogiju
Otvaranje prozora, udisanje svežeg vazduha, spoznavanje koliko je lep dan napolju… To za mene predstavlja ovaj Program. Jedna svežina! Puna pluća novog ...
Dragana Petrović
Finance Manager Southern Balkans Knauf Insulation
Zainteresovan sam za razgovor, saradnju u vezi:
Poruka:

Hajde da popijemo kafu i da se bolje upoznamo

Popunite obrazac, naš će vas tim kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Gde se sve održavaju sesije?
   Postoje zajednički moduli koji se održavaju u Beogradu (5 sesija) i na lokaciji po dogovoru (2 sesije). Takođe, kada je u pitanju individualni rad koji je u sklopu programa, dolazi se na lokaciju učesnika kao i online sesije.
  • 02. Da li se dobijaju određeni materijali?
   Svaki učesnik u toku Programa zajedno sa svojim mentorima i predavačima razvijaju tailor-made set materijala koji ostaje učesnicima.
  • 03. Kome je ovaj program namenjen?
   Kandidatima za top menadžere, preduzetnicima i top menadžerima spremnim za sledeće faze razvoja svojih kompanija, pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama, rukovodiocima itd.
  • 04. Kolika je kotizacija programa?
   Kotizacija za prvu godinu je 3.000€. Kotizacija za drugu godinu je 3.200€. Mogućnost plaćanja u delovima.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine, a pomogli smo više od 600 organizacija kako u zemljama bivše Jugoslavije, tako i u drugim zemljama širom svijeta.

  Zajedno možemo postići mnogo toga

  Kontaktirajte nas
  Naš će vam tim pomoći da unaprijedite poslovanje vaše kompanije ili obiteljskog poduzeća.